يادبود فرماندهان شهيد گردان غواصي ياسين همه ساله در سالروز شهادت فرمانده گردان

--------------------------------------------------------------------- 

تير ماه سال1366 . كردستان. شهر بانه. جبهه هاي غرب. ارتفاعات گلان. قميش... شهر ماووت عراق

قتلگاه فرمانده و معاون ... دو هم كلاسي، همسنگر، دو رفيق وفادار زميني، كه حتي تو سفر آسموني هم با هم بودن

آقا جليل محدثي فر و آقا رضا سمندري

الانم تو گلزار شهداي مشهد . كنار همند

يادي كه در دلها، هرگز نميميرد، ياد شهيدان است

نميشه يادي از فرمانده و معاون كرد اسم آقا جليل و آقا رضا رو برد ولي از بچه هاي گردان غواصي ياسين نگفت

ياد آقا جليل، ياد گردان ياسين و ياد گردان ياسين. ياد آقا جليل ست

فرماندهي كه هيچوقت از نيروهايش دور نبود ...حتي تو خط ماووت. كه بسيار خطرناك و زير ديد تير مستقيم بود...كنارشون موند

و براي هميشه جاودانه شد

آقا جليل، عشق بچه هاي تخريب و گردان غواصي ياسين بود

شهيد محمدرضا سمندري. معاون گردان ،  گمنام .مخلص و  پر تلاش... قوت قلب نيروها بود

شهيد امير نظري حنظله گردان. اولين غواص شهيد گردان غواصي ياسين در عمليات كربلاي5 - مدفن گلزار شهداي مشهد

شهيد حسن شاد. بچه سبزوار مخلص و شجاع. فرمانده گروهان 2 اولين غواص خط شكن گردان ياسين در عمليات كربلاي5 

 محمدرضا كرابي از روستاي كراب سبزوار  فرمانده گروهان 1 در عمليات كربلاي 4 در  اروند ناپديد شد

هنوز كه هنوز است... چشم براهش مانده ايم

عكس بالا ساعاتي قبل از شهادت ........ گويا محمد خليل نژاد داره مسير پروازش رو  تو آسمون نشونش ميده

مظلوم و سربزير ... مشكلات كار رو تحمل ميكرد... خسته ميشد ولي شانه خالي نميكرد

معاون گروهان 1 بود بعد از عملياتهاي كربلاي 4 و 5 در فراغ دوستان شهيدش ميسوخت. خجالت ميكشم زنده برگردم

از خدا خواست تو جنگ شهيد بشه در آخرين عمليات جنگ "مرصاد "دعايش به اجابت رسيد با سرفرازي به شهرش سبزوار برگشت

شجاع... خستگي ناپذير ... معاون گروهان 3 در عمليات كربلاي 4  به هدف خلقت رسيد - مزارش گلزار شهداي سبزوار

چند ساله در سالگرد شهادت فرمانده، معاون و نيروهاي گردان كه پيش هم هستن، محفلي رو برا دوستانشون راه ميندازن

امسالم روز اول تير ماه خيابون گلستان پلاك 90 مؤسسه جوانان آستانقدس رضوي از ساعت 17 تا 20 پاي درس شهدا زانو ميزنيم

از زبون يكي از يادگاران گردان غواصي ياسين" حجه السلام انجوي نژاد" با گوش جان ميشنويم روايت حماسه ي غواصان بحر عشق را