در سالروز شهادت فرمانده و معاون گردان غواصي ياسين

شهيد جليل محدثي فر و محمدرضا سمندري

ناگفته ها و شنيدنيهاي، طرح عمليات غواصان و تخريبچيان لشكر 21 امام رضا عليه السلام درعملياتهاي كربلاي 4و5

به روايت مسئول طرح و عمليات گردان. يادگار دوران عاشقي، برادر بزرگوار آقاي حسين حيدري

و سخنان شيرين روحاني رزمنده، حاج اكبر دهقان- امام جماعت وقت لشكر21 امام رضا عليهالسلام

خرمشهر-رودخانه كارون-آموزش غواصي گردان ياسين-زمستان1365-قبل عمليات كربلاي4

سه نفر لباس بسيجي شهيد كرابي-شهيد نوالهي-  برادر حسين حيدري

خرمشهر- زمستان 1365-اتاق فرماندهي گردان غواصي ياسين

از سمت راست شهيدان اميرنظري- جليل محدثي- عليرضا نورالهي

برادران محمدحسن پوستچي-تقي كوهستاني-حسين حيدري-حميد رجبي

--------------------------------

وعده ي ما روزپنجشنبه 13تير ماه- ساعت 18- فرهنگسراي پايداري

مشهد-ميدان تلويزيون-پشت پمپ گاز

-----------------------------------------

بلوار بعثت- انتهاي ناصر خسرو 19- سمت چپ