سنگر ديروز - سنگر امروز

در آستانه ماه مبارك رمضان. ماه خودسازي و تربيت ... ماه غلبه بر جاذبه هاي زميني، همراه با شهيدان، الگوهاي عيني و عملي

دوازدهم تير ماه سال 92- كاروان دانش آموزي، زائران امام هشتم از شيراز

رزمندگان جبهه ي رزم ديروز ، مجاهدان و رهروان جبهه ي فرهنگي امروز 

تا زميخانه و مي، نام و نشان خواهد بود  ***  سر ما خاك ره پير مغان خواهد بود

شهادت، در جنگ نيست! در مبارزه است ومبارزه همچنان باقيست

حلقه ي پير مغان از ازلم در گوش است  ***  بر همانيم كه بوديم و همان خواهد بود

سايه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد  *** ما به او محتاج بوديم او بما مشتاق بود

از همان جنس... با ظاهري متفاوت . با يك دشمن مشترك

كاش ميخانه به اين دل صفايي بدهد

سال 1366جبهه هاي غرب- رزمندگان واحد تخريب- نفر آخر سمت راست. شهيد مهدي ديزجي