ماه مبارك رمضان فرا رسيد. علاوه بر ويژگيهاي منحصر بفرد، اين ايام ويژه و استثنايي كه اميدوارم همه ما بهره ي كافي را ببريم و از

همه شما التماس دعا دارم .... اما بزرگترين واقعه اين ماه، ترور و كشتن اولين امام بدست يك مسلمان بود.ه 

شروع بيچارگي و دربدري امت اسلام از همينجا آغاز گرديد و تا امروز ادامه دارد

كشتن امام باب شد !! اولين تا آخرين امام حاضر را يك به يك خود مسلمانان كشتند و پرونده اي درخشان!در تاريخ بجاي گذاشتند

اين روزها كه اخبار فجايع و كشتار مسلمانان را در مصر.سوريه. بحرين.عراق.افغانستان.پاكستان.فلسطين.لبنان....ميشنوم

با كمال تاسف و درد وجدان، با قلبي جريحه دار، آهي از دل ميكشم، كاش رهايت نميكردند، علي جان

كاش ظهر عاشورا، تامل ميكردند... كاش بهترين دلسوزان و راهنمايان و راه بلدان را رها نميكردن

كاش به حرف خميني گوش ميدادن ... و از صدام نميترسيدند!!!!! آيت الله صدر. حكيم را تنها نميگذاشتند

كاش فريب شعارهاي جمال عبد الناصر ... ياسر عرفات را نميخوردند و سيد نصرالله ها را ياري ميكردند

و كاش خان و خان بازي را كنار گذاشته، همه در تنگه پنج شير به ياري احمدشاه مسعود ميشتافتند

كاش و كاش و كاش............. آيا وقت عبرت گرفتن از تاريخ نشده !!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تنها مشكل امروز جهان اسلام. فقط بي امامي ست

نعمتي كه ملت فهيم ايران قدرش را بخوبي ميدانند

خدايا، سايه ولايت را بر سر ما نگهدار و امت متفرق اسلام را بر گردش مجتمع گردان. كه تنها راه عزت و پيروزيست