شبكه 2. اول خرداد 1392  - سالروز آزادي خرمشهر - برنامه روز از نو

روزهاي قبل از انتخابات،،، از من خواستند نامه اي براي رئيس جمهور آينده بنويسم

بسم رب الشهدا و الصديقين

سلام برشهيدان، سلام برامام شهيدان حضرت سيد روح الله كه هر چه داريم از بركت اخلاص و مجاهدت آنان است

خدايا ما را مديون آنان از دنيا مبر و در پيمودن و ادامه راهشان ياور باش

صادقانه آنچه در دل دارم و ايمان و باورم هست مينويسم

چيزي هم از آقاي ريئس جهمور نميخوام. فقط سلامتي، عزت و موفقيتشان را خواستارم

من بازمانده اي از قافله شهيدانم كه با 300 شهيد رفيق، در زمين هم پياله ، هم سفر و همسنگر بودم

در عملياتها بدن خونين همديگر را بدوش كشيديم

رفقايي كه در ميدان ميدانهاي نبرد و در روزهاي خطر يافتم و  امروز با يادشان نفس ميكشم و زنده ام

و تا عمر دارم فراموششان نخواهم كرد و تمام سعي خود را در پيمودن راهشان خواهم نمود

هيچ خواسته اي جز توفيق مجاهدت و  پيمودن راهشان تا رسيدن بوصالشان ندارم...و از خودشان خواستم، كمكم كنند

آقاي رئيس جمهور

شايدبا خواندن اين چند سطردلتان متوجه هدفي والا و مسئوليت سنگينتان شد

و اگر خداي نكرده با اين جملات تكاني نخورديد ، خيلي متاسفم

علتش اين است كه به اين مطالب عميق نشده ايد!! كه سفارش اين حقير ، تمركز و تفكر است

آقاي رئيس جمهور 

من نوكر شهيدان، راوي جبهه و تاريخ دفاع مقدس هستم ، خادم مردم باصفا و صبور ايران، من چاكر جوانان مومن و صادق هستم

آقاي ريئس جمهور

يك كلام ختم كلام... در خانه اگر كس است، يك حرف بس است

در هر كاري خدا را، خدا را، خدا را در نظر بگيريد... خدا را در نظر بگيريد

آقاي ريئس جمهور

خون پاك و مطهر هزاران جوان مؤمن پاي درخت اين انقلاب و نظام ريخته شده تا به اين رشد و نمو رسيده

آيت الله خميني رحمت الله عليه،  با كودتا اين نظام را روي كار نياوردند

رزمنده نوجوان، تخريبچي شهيد اسماعيل عدل مظفر - يچه سبزوار

آقاي ريئس جمهور

پسراني بي پدر... پدراني بي پسر و مادراني داغدار شدند

آقاي ريئس جمهور

  مأموريت شما ،مسئوليتي بسيار سنگين است. هزاران نفر بي دست و پا شدند و نابينا ، صدها هزار شيميايي شدند و سالها سوخنتد

و همچو شمع  در جلو ديدگان خانواده و فرزندان خود آب شدند و شهيد ..... تا شما امروز اينجاييد

آقاي ريئس جمهور

شما با تك تك رأي مردم درد كشيده و محروم از دورترين نقاط اين كشور به اين مقام رسيده ايد ... شما را به همه اينهايي كه گفتم

قسم ميدهم، صادق باشيد... با مردم. با خودتان و با خدا................ عليرضا دلبريان مخلص مردم مسلمان ايران