افطار در سنگر

تلفن زنگ خورد

گوشي رو برداشتم... الو، آقاي دلبريان، سلام عليكم ... ببخشيد مزاحم شدم، ما همون بچه هاي خادم الشهداييم كه امسال قبل

راهيان نور، اومديم تو سنگر، پيش آقا جليل ... جمعه هفدهم ماه مبارك، ميخوايم سفره افطاريمونو بياريم تو سنگر ........!؟

به نماز جماعت ايستادن، يه نماز جبهه اي !! خيلي هاشون بعد نماز مشغول تعقيبات شدن ... تو حال خودشون بودن... به عكساي

شهدا  چشم دوخته بودن، حرفايي باهاشون داشتن، كه با گوش سر شنيده نميشد...... انگار نه انگار از صبح روزه بودن

و چندين ساعته هيچي نخوردن ... همه هم نوجوون ... یاد بچه هاي گردان ياسين افتادم

تو صف آخر نشسته بودم ... به حال خودم غصه میخوردم ... بازم جا موندم ... ديروز از شهدا .... امروز از اين بچه ها

عين سفره ها جبهه 

نسل جبهه و جنگ دهه60- نسل بعد جنگ دهه90

كاش رسانه ي ما كنار مسابقات فوتبال اينارو هم نشون ميداد !! تا بعضي فكر نكنن، بچه هاي خوب همه شهيد شدن

 اگر جنگ رزمي نيست!! مبارزه همچنان باقيست!  فقط بايد اهلش بود

 دوران جبهه. فضاي گردان غواصي ياسين. برام تداعي شد

هدیه های ناقابل بروز احساسات درونی ام بود و اظهار ارادتم به این خوبان

از آخر هم يه عكس دسته جمعي گرفتيم ... و همه متعهد شديم سر قول و قرارمون كه به شهدا داديم تا آخر بمونيم

و سال ديگه هم اين برنانه رو  تجديد كنيم