صفاي سنگر --- جمع نوجوانان بسيجي كرج - 15 تير ماه92

مثل فضاي گردان غواصي ياسين. خنده. شوخي. نشاط. توسل. اشك و در يك كلمه  همش  ""عشق "" بود و صفا

ياد شيرين كاريهاي، شهيد كرابي  بخير

هم روايتگري و قصه گويي  بود... هم  تاتر و نمايش و  هم  طنز و نشاط

اين دو برادر دوقلو  بعنوان بادي گارد بودن ..... به خاطر اجراي خوبي كه داشتن شامل دريافت جايزه شدند

اين كاروان همه ساله كه مشهد مشرف ميشن.خدمتشون هستم. پارسال تو آسايشگاه امام، درجوار جانبازان عزيز

تابستان 1391- آسايشگاه جانبازان واقع در پارك ملت

از من خواستن عكساشونو بيارم اينجا ..... تا در اين روز عيد فطر ، دلاشون بياد تو سنگر

سنگر غواصان شهيد- تابستان92

***************************************

بخاطر گل رويشان، چندتا كليپ خنده دار تو قسمت سمعي بصري. نداي فابريك. طنز گذاشتم تا اين روز عيدي لبخندي به لبشون بياد

به روان همه شهداي شوخ طبع گردان ياسين، محمدرضا كرابي، امير نظري  صلوات