سلام .... در تاريخ دفاع مقدس آمده، در عمليات خيبر سال 1362 وقتي جزاير مجنون در خطر سقوط بود

امام خميني رحمه الله چند جمله درحفظ جزاير خطاب به رزمندگان به اين مضمون فرمودند :جزاير از دست نرود

اين دستور با چندين  واسطه به گوش رزمندگان رسيد، اونا تا پاي جون ايستادن و امر امامشان را اطاعت كردند

مهمترين رمز پيروزي ما تا كنون "اطاعت محض" و "بدون چون چرا" از ولايت بوده

 رهبري در خطبه اول " نماز عيد فطر " كه همه چشم دوخته اند، امام جامعه اسلامي چه ميگويد!!!ه

او ما را متوجه خطر ترويج " تجمل گرايي!! اسراف" و ريخت و پاش ميكند

تا جايي كه در مهمترين ديدارشان در مراسم سال تحويل در حرم رضوي به جزيئات پرداخته و نام ميبرند

اسراف در مصرف نان !! آب !!.... حتي درسفر بجنورد، يك به يك آفتهاي اجتماعي را گوشزد  كردند

براستي چرا رهبري تا به اين اندازه  بر ترويج تجمل گرايي "تغيير سبك زندگي" تاكيد دارند!؟

ديروز در عين سادگي، دلها خوش، روانها آرام ... همه دور هم

امروز رفاه، تشريفات ... اما استرسها ... نگراني ها و عدم آرامش... همه از هم دور

غذاهاي ساده ، مقوي ... سفره هاي بابركت .... جسم ها سالم... مريضي ها كم

غذاهاي رنگارنگ. فسفوت ها .... امراض جسمي. افرايش مريضيها ... عدم سفره هاي باصفا ... يكه خوريها ... دوريها

دستور ولايت فقيه، بدون واسطه ! آنهم نه براي حفظ جزاير مجنون، بلكه براي آرامش روحي رواني در زندگي آرام شهري

كه نتيجه اش "ايجاد اميد و نشاط"، "روحيه مقاومت"در جوانان خواهد شد، به ما ابلاغ شده

ادامه راه شهدا ، جلو پاي ما ......... بسم الله

راستي قرار شد ، بگيد كه چرا رهبري روي سبك زندگي و فرهنگ اجتماعي دائما تاكيد دارند!!!!؟؟ چرا !!؟؟؟؟؟؟