سلام ... اين روزها پيامك هاي زيادي در مورد تخريب قبور ائمه عليهم السلام در بقيع با حساسيتهاي زيادي واصل گرديد

 آيا براستي مشكل اصلي امروز جهان اسلام، كه بايد مسلمانان را در برابر آن بيدار كرد !! چيست !!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مظلوميت ائمه كجاست !!؟؟ كدام اهداف والاي  آنها امروز مورد غفلت و فراموشي واقع شده !!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آيا  تنها جنايت وهابيون خبيث، بايد در تخريب قبور ائمه بقيع  خلاصه شود !!!! ؟؟؟

بايد رگه هاي تفكرات خطرناك آنها شناسايي ، تحليل و  به مردم ، بمسلمانان، معرفي  شود

مسائل  فرعي ، ما را از مسائل اصلي و طرفندهاي پيچيده دشمن غافل نكند

براي حركت درصراط مستقيم، غفلت زدايي، اهم و في المهم كردن امور ،بايد بنظر"امام جامعه اسلامي"ولايت فقيه توجه داشت

درغيراينصورت اگر در مسجدالحرام به نماز بايستي"باطل" است،بايد از تاريخ درس بياموزيم و عبرت بگيريم... اعتبرو يااولوا الباب

امام جامعه اسلامي، امروز نيروها را به كدام جبهه فرا خوانده !!؟؟ بايد همه امكانات به آن نقطه گسيل شود!  آيا شده است!؟

ايشان همواره خطر تجمل گرايي، چشم و هم چشمي و .... را گوشزد نموده اند و بر لزوم  تقويت روحيه مقاومت تاكيد داشته اند

بزرگترين آفت "امت اسلامي" عدم تشخيص اولويتها و شناخت جبهه اصلي دشمن بوده است

آنهم فقط بدليل عدم توجه به دستورات فرماندهي

دشمن در حال پيشروي ست، نيروها در جبهه اي ديگر  موضع گرفته اند !! مهمات را هدر داده، انرژي نيروها را تلف كرده، به اهداف

هم نميرسيم !!! ما بيشتر دور خورده ايم ... چون حرف سليمان صرد خزايي را بر امام حسين عليه اسلام

 قرآن معاويه را بر قرآن ناطق و زنده، حرف منتظري را بر دستور خميني، اوامر خامنه اي را بر تحليلهاي كارشناسان !! ترجيح داديم  

خدايا ، ما را دين داري مطيع محض ولايت ، همچون شهدا ... همچون قمربني هاشم قرار ده