سلام...  مراسم جشن تولد آقا جليل رو درشهریور سال 92 یادتونه...!!؟؟   

آقاجليل به خوابم اومد با همين لباس بود، خيلي واضح،  گفت : پاشو اين كاری که ازت میخوان, انجامش بده

بيدار شدم ، خدايا چه كاري ....!! به محض باز كردن سايت، درخواست برگزاري جشن تولد آقا جليل رو يه تازه وارد داده بود

متنش رو تو بخش شيرين كاريهاي سايت. گذاشتم

سبحان الله.....!!!!! شهدا زنده اند و شاهد ماين ...  كاش باور داشتيم

 سمت چپ آقا جليل، فرمانده.   آقارضا، معاون ...  از يه محله مشهد، با هم تو جبهه، با هم تو خط ماووت، باهم تو بهشت

مزارشونم تو گلزار شهدا كنار هم ............        به اينا ميگن ، رفيق

همه زير سر همين جوان عزيز بود، كه آقا جليل رو تو خواب ميبينه .... و شروعي زيبا در زندگي او با تولد آقا جليل رقم ميخوره 

تو همون مراسم وقتي خواستم صندلي هارو تميز كنم، هيچي نبود، مردم هم منتظر بودن ، تا بنشينن

باور ميكنيد،همين جوون، سريع پيراهنش رو در آورد و شروع به تميز كردن كرد ... ياد ايثارگريهاي نيروهاي آقا جليل زمان جنگ افتادم

ايقد ذوق زده شدم كه، پول يه پيرهن نو رو جايزه بهش دادم ... نميگرفت، ولی وقتي فهميد از طرف آقاجليله .......ه

آخر مراسم هم پدر محترم آقا جليل از اين  جوون تشكر كرد

********************

فكر كردم مثل خيلي از ماها كه بعد جنگ، جبهه رو فراموش كرديم، اين جوون هم ديگه رفت پي كارش، همين چند روز پيش بود كه

تماس گرفت و پيگير برگزاري مراسم شد، راستش بخاطر شلوغي جلسات زياد توجه نكردم

تو سنگر با دانشجوهاي دانشگاه خواجه نصير تهران جلسه داشتيم، كه يكهو وارد شد و نشست،اومده بود برا هماهنگي مراسم 

شرمنده اش شدم

اينجا هم جرياناتي رو خود آقا جليل رقم زد، كه خوشحال و شنگول ازسنگر رفت بيرون... حالا قراره تو مراسم خودش برامون تعريف كنه

از حقير هم دعوت كردن كه روز جمعه اول شهريور ساعت17 تو گلزار شهدا، كنار مزار آقا جليل باشم ... شما هم پاشيد بيايد

*****************

يه كاروان خانواده شهدا از خرم آباد زائر روزجمعه تقاضا داشتن، بيان سنگر ... وقتي بهشون گفتم

جمعه پيش آقا جليلم، خوشحال شدن و گفتن: ما هم ميايم

موقع خداحافظي بود كه يادش اومد، راستي، پارسال هم سالروز شهادت آقا جليل پيشش بوديم

احساس ميكنم ، شهدا خيلي به اين بچه ها توجه دارن  ... ... آخه دارم ميبينم