دوشنبه يازدهم شهريور92 - روز شهادت امام صادق عليه السلام-هيئت محبان الصادق تهران - زائران شهداي رضوي

مزار سرداران شهيدان عبدالحسين برونسي- ولي الله چراغچي

نمونه ملموس و نقد معجزه شهدا ، همين حضور عاشقانه شما و اظهار ارادت به مرداني كه 30 سال قبل، براي شما فدا شدند

مطمئن باشيد اگر اينان به مرگ عادي رفته بودند ، امروز هيچ يادي از آنها نبود ...!! اين ذره اي از نشانه جاودانگي شهداست

هر كس در اين دنيا براي جاودانه ها قدم بردارد... هدفش در هر كاري خدا باشد ... در تاريخ جاودانه ميشود

اينجا مزار سه يار ديرين، سه خط نگهدار لشكر، و سه قهرمان ملي ست. شهيدان بابانظر-ابراهيمي و شريفي،معروف به چريك پير

اينان به معني وافعي شيعيان تنوري امام صادق عليه السلام بودند،كه با اطاعت محض ازولايت در تنور جنگ  وارد شده و مقبول گشتند

اينجا مزار فرمانده گردان غواصي ياسين، شهيد جليل محدثي فر است

پدرش يك كارخانه دار است ميگفت: جليل خيلي جبهه ميرفت، مادرش نگران بود، مغازه لوازم يدكي خودرو برايش باز كرديم

كليدش رو به جليل داديم، تا به خيال خودمان او را از جبهه رفتن منصرف كنيم و بقولي سرگرم دنيا شود

  بنشيند و بفكر جبهه نباشد، حتي پيشنهاد ازدواج ، خريد ماشين و ......  اما او براي يك روز در آن مغازه نايستاد

برادر كوچكش موقتا مغازه را اداره ميكرد

جليل هم گاهي كه مرخصي ميآمد، سري به آنجا ميزد

يك روز آب پاكي رو روي دست من ريخت و گفت: ببين پدر جان

اگر دور تا دور مشهد را ديوار بكشيد و براش يك درب بگذاريد و كليدش را به من بدهيد و بگيد: به جبهه نرو

من تا زماني دستور امام باشد،جبهه را رها نخواهم كرد و به خانه برنخواهم گشت 

اين مصداق عيني حديث امام صادق عليه السلام است كه فرمودند

همه خيرات و خوبي ها در خانه اي نهاده شده ، كليدش را زهد و بي رغبتي به دنيا قرار داده اند

-----------------------------

علاقه به دنيا، سرمنشاء همه بدبختي هاست

 

امروز بعد گذشت 26 سال از شهادتش ، پدر ميگويد : جليل از همه ما بهتر فهميد،  او  راهش را درست انتخاب كرد

جليل برد و ما باختيم

در آخر يه عكس جمعي گرفتيم تا يادمان باشد و پاي عهد و پيماني  كه با شهدا  بستيم ، تا آخر بمونيم

آقا جليل همچون نگيني در بين بچه هاي واحد تخريب و شهيدان سيد مومن و علي ديمه

لحظه خداحافظي  هم قول دادن سال ديگه، زنده باشيم ، جلسه رو بيارن تو سنگر