مشهد - اردوگاه مازندران- دانشجويان زائر از سراسر كشور- بدعوت كميته امداد امام خميني رحمه الله-نهم شهريور92

نمايش و تحليل مستند گرداني بود، گرداني هست

كاري از يادگاران گردانهاي غواصي ياسين و نوح از لشكر 21 امام رضا عليه السلام

مستند گرداني بود،گرداني هست،قطره اي از درياي حماسه و نبرد جانانه ي غواصان بود، كه اززبان بازماندگان عملياتهاي كربلاي4و5

روايت شده، انتقال سينه به سينه تاريخ و روايت تاريخ شفاهي اين كشور است، كه متاسفانه تلويزيون ما توجه لازم را ندارد

اما بچه هاي ما منتظر دولتمردان نميمانند و بوظيفه خود در حد توان ميكوشند تا زندگي دوستان شهيدشان را معرفي كنند

مثل زمان جنگ، كه منتظر ارسال امكانات از تهران نمانديم

پيشرفت و اقتدار نظام جمهوري اسلامي، فقط در سايه فرهنگ دفاع مقدس است، سرمايه هاي كشور شما جوانان هستيد

اگر نسبت به شما بي مهري ميكنند، بدانيد شهداي ما هم در طول جنگ، خون دلهاي زيادي خوردن، اما گوش بفرمان امام بودن

بالاخره در هيچ برهه اي از تاريخ، همه مسلمانان به كمك نيامدند، قرآن سراسر از اين قصه هاست، اما شهيدان پاي دين ايستادند

امروز شما به همه ي اونا افتخار ميكنيد و به عشق اونا با همه خستگي 2ساعته نشستين، پس سفارش شهدا را عمل كنيد

تحصيل. تهذيب. خدمت به كشور و مردم