سنگر غواصان شهيد - شانزدهم شهريور92

كاروان زائران امام هشتم عليه السلام - از شهر ميانه - امروز زائر شهداي غواص هم بودند- نور علا نور شد

به اين عكسها نگاه كنيد، قيافه هاشون همه مثل شما...  همه جوون،  همه تخريب چي، غواص ... و همه شهيد

تو جبهه در جهاد رزمي، كار كردن، تلاش كردن و تمرين. تا به خدا رسيدن...بهترين الگوها درجهادعلمي امروز براي شما هستن

اونا در سخترين شرايط جبهه، نااميد نشدن، دلسرد نشدن، توكل بخدا كردن، باور كردن وعده هاي خدا را ... و پيروز شدن

اون توكل . اون روحيه  و باور الهي،  جزو لازمترين و مهمترين نياز امروز ماست... دشمن ميخواد مارو مايوس كنه و نااميد

ميخواد راهي كه شهدا رفتن و مارو سرفراز كردن... از ذهنها پاك و يا منحرف كنه... دشمن از شهداي ما خيلي ميترسه

و از اينكه راه شهدا رو شماها بريد

روايت كردم... قصه گفتم... روضه خوندن... گريه كردن... خنديدن... تاتر بازي كردن ... عجب تاتري بود!! كاش تلويزيون ما درمي يافت

آخر هم نماز جماعت با همون حال و هواي بچه هاي گردان غواصي ياسين