سنگر غواصان شهيد - جمعه 29 شهريور- جمع زائران شهدا ، دانشجويان استان لرستان

ما بايد امروز راهي كه شهدا جلو پاي ما با نثار جان خود  باز كردند، برويم و آن راهي نيست، جز آماده كردن"جامعه مهدوي"و مقدمات

ظهور، با مجاهدت در جبهه اي كه ولايت فقيه، نشانمان ميدهد، كسب علم. ساده زيستن. دوري از تجملات. توجه به معنويت و اصلاح

رابطه دروني خود با خدا ، تهذيب نفس، ارادت و تكريم شهدا، بايد قلبي و عملي باشد ، شهدا ، دينداراني ، عامل بودند