هفته دفاع مقدس نگيد. سالهاي دفاع، يادمان نرود ما هميشه و در همه مراحل  دفاع داريم

يك ملت. يك كشور زماني ميتواند پيشرفت كند، كه روحيه دفاعي بالايي داشته باشد

رهبر معظم: اگر بتوانند ياد و خاطره شهدا را از دل جوانان ببرند! همه چيز مملكت را ميبرند

غواص شهيد سيد هادي مشتاقيان

امروز كه دشمنان اين كشور خودشان به انواع سلاحهاي شيطاني و تجهيزات نظامي مجهز شده اند. وقتي سخن از تاريخ مقاومت و

دفاع جانانه جوانان اين مرز و بوم ميزنيم، ما را در رسانه هاي خود ناجوانمردانه متهم به "ترويج خشونت" ميكنند

آنها خوب ميدانند، اگر نسل بعد جنگ، خوب شهدا را بشناسد، ديگر نخواهند توانست سيطره يابند، بر فكر او .. بر كشور او

رهبري عزيز: اين جنگ آنقدر حرف گفتني دارد كه اگر دهها سال هنرمندان ما و افراد خوش ذوق و با ابتكار بنشينند و در جزء جزء آن كار

كنند باز هم حرفهاي گفتني خواهند داشت

شاد باش، اي ايران ، نه يكروز، هزاران سال، بگذار آواز شاد بودنت چنان در شهر بپيچد، كه روسياه شوند، آنان كه برسر غمگين كردنت

شرط بسته بودن

ضرب شصتي در جنگ ، از ما خورده اند ، كه تا سالها گيج خواهند زد