سنگر - اول مهر ماه سال 1392- مستند سازان جوان

بچه هاي دبيرستان بعثت ، با عشق و علاقه با طرح سوال برا ساخت يه مستند، به دنبال معرفي "فرهنگ جبهه" رفع ابهامات و شبهات

خود و همكلاسياشون بودن، ياد روزاي جنگ افتادم ...كه همه ي كارا رو خود بچه بسيجيا انجام ميدادن، زياد مزاحم دولتمردان نميشدن

علي رغم خستگي جلسات، اما نتونستم اونا رو رد كنم ، ميدونيد برا چي !!؟؟

چون اعتقاد دارم ، مدعو شهدايند ، مگه ميشه زائر و مهمان شهدا رو رد كرد، بياد خستگي هاي جبهه افتادم، اينم مثل هموناست به

پاس تاكيدات مقتدايم حضرت سيد علي، مبني بر درك جوانان، پاي صحبتها و سئوالاتشون نشستم ،خيلي سئوال داشتن