يكي گفت: با اين رشادتها، اخلاص ها و معنويت جبهه، هفته دفاع كم است، بايد گفت: سالهاي دفاع مقدس

****************************  

خوزستان- روستاي رحمانيه- تابستان1363- جمع تخريبچيان لشكر 21 امام رضا عليه السلام- خيليهاشون بعدها شهيد شدند

كه با نقطه هاي قرمز مشخص شده 

كدوم يك از  ماها ، به روزاي  بعد جنگ فكر ميكرديم !!؟؟؟؟

تو هر عملياتي كه ميشد، تعدادي از جمع ما ميرفتن، اين روال ادامه داشت... رفيقان يك به يك رفتن

روزاي آخر جنگ، ديگه هيچكدوم از اون بچه هاي قديمي نمونده بود، يا شهيد... يا مجروح و معلول و يا هم اسير شده بودن و بعضياشون

كه از همه دردناكتر بود و هيچ خبري ازشون نداشتيم ... مفقود شده بودن... خلاصه تنها شده بوديم

خوشبحال اونايي كه زود فهميدن، جنبيدن و تا قبل از بسته شدن درب، رفتن داخل ...مثل شهيد سيرجاني. نورالهي. موسوي

مگه ميشه فراموششون كرد!!؟؟ ما با ياد اونا ، به اميد رسيدن به اونا نفس ميكشيم و نوكري مردم خوبمونو  هر جا كه باشيم داريم

چون تنها راه جبران مافات، خدمت خالصانه به اين مردم و كشور است، كه رضايت خدا و شادي ارواح شهدا رو بدنبال دارد