دوره هاي عقيدتي و آموزشي سپاه امام رضا عليه السلام

آنچه سپاه را ، سپاه كرد، ايمان و باورهاي الهي بود، اخلاص و ايثاري كه در سايه اعتقاد به وعده هاي خدا پاسداران ما داشتند

اگر يك نگاه سطحي به گذشته سپاه بيندازيم، اين حرف كاملا مشهود است

مگر يادمان رفته، سلاحهاي از رد خارج نيمه اتومات، كه براي هر شليك بايد يه گلنگدن ميكشيديم

چه شد كه ارتشهاي دنيا در مقابل اين نيروي به لحاظ مادي ضعيف، در هشت سال جنگ شكست خوردند

آيا براستي ما بوديم!!؟؟؟

نكند خداي نكرده غافل شويم و دلمان را به چهار تيكه آهن پاره و سلاح خوش كنيم، بايد همان روح ايثار و معنويت را كه رمز پيروزي بود

حفظ كرد و با الهام از ارواح نوراني شهدا، با همان سبك زندگي دهه ي شصت ادامه داد