مدرسه غيرانتفاعي امام حسين عليه السلام - با موضوع  تاريخ دفاع مقدس و سيره شهيدان با نام درس جاودانه ها

شنيده ام انگلستان، سياستمداران و نابغه هاي خود را از دوره هاي دبستان و راهنمايي شناسايي و گزينش ميكند! ما چي !؟

دانش آموز ما به لحاظ "پرورشي" رها شده است !!! تازه زماني كه ميرسد به دانشگاه !! اونجا بفكر پرورش مي افتيم

ميخوايم، مسائل حك شده بر روي ذهنش را با چهارتا جزوه پاك كنيم!! مضحك نيست!!؟؟؟؟؟؟؟؟

كلاس جاودانه هايي كه قرار بود ، كشوري شود !!!!!!!!!!!!!!!! استارتش را تخريبچيان زدند!! معبر رو باز كردند

ولي نگذاشتند!!! نخواستند و .......... نيروها را از معبر عبور ندادند!!!! با چه زباني مظلوميت شهدا را بگم

جالبه، !! هيچكي از آقايون تكون هم نميخورن!!! آخه از قديم گفتن: اوني كه خودشو به خواب زده! با لگدهاي دشمن بيدار ميشه

يا هم با  قبض روح عزرائيل - انشالله

به خداي عزوجل فسم ميخورم، اينا سرمايه هاي مادي و معنوي كشورند!!!ه

شما رو به خدا پاشين! دشمن اومده پشت خاكريز !! داره بچه ها رو تير خلاص ميزنه!! پا شين!! صداشو تو سوريه نميشنوفين!؟