مشهد- قاسم آباد - چهارم مهر ماه 92

سلام به به، برادر بسيجي... عجب لباسايي!! فكر كنم خيلي گرون باشه!!؟؟

يادش بخير لباساي قديم !! خيلي خاكي تر و ساده تر از اينا بود !! ايشالله كه مثل همون بسيجيان زمان جنگيد! خاكي و باصفا باشيد

شهيد غلامحسين نوراني-پدر شهيد كريم نوراني و دانشجوي شهيد احمد اسماعيل زاده- اهواز سال1364

نكنه با تغيير ظاهرمون ... باطنامونم عوض بشه

اين پاتوم ميدوني براي چيه !!؟؟  براي كيه !!؟؟ و  چه موقعي ، كجاها  بايد استفاده  بشه !!؟؟

بسيجي دهه60

آيا شنيدي كه بسيجيا زمان جنگ، وقتي طرف عراقيا تيراندازي ميكردن، خوشحال نبودن !!؟؟ رو به آسمون ميكردن

خدايا، تو شاهدي كه اين فريب خورده ها باعث بدبختي خودشان ميشوند! آنها را از خواب غفلت بيدار كن

ما بايد به حال متخلفان دلمون بسوزه !!! تا اقدامات باز دارنده مون اثر كنه