دانشگاه امام حسين عليه السلام- بيست نهم ارديبهشت 92

كاش در سال 1364  ميبوديد و آموزشهاي فشرده ، طاقت فرسا و بسيار عملياتي را در پادگانهاي اعزام به جبهه ميديديد

كه چگونه يك دانش آموز با يك دوره 20 -30 روزه تبديل به رزمنده اي خط شكن ميشد، من خود شاهد اين نيروها بودم

متاسفانه ما در رسانه ها سير پيشرفت اين بچه ها را در ميدانهاي عمل، نه گفته ايم!!!! نه نشان داده ايم

امروز هر چه داريم ، از بركت همان بسيجيان خاكي، مخلص و گمنام است

فنداسيون سپاه ، اخلاص و مجاهدت است

بناي رفيع سپاه پاسداران، كه چشم دشمنان را كور كرده، بر پايه هاي "معنويت و خون هزاران رزمنده ي عارف" گذاشته شده است

ماندگاري و استحكام اين بنا  ارتباط مستقيم با اساس و پايه هاي آن دارد

رو بنا  ما از  زير بنا  غافل  نكند