مشهد - نمايشگاه بين المللي كتاب- ششم آبان ماه سال 92 ساعت 19 سراي "اهل قلم" مراسم نقد و بررسي كتاب

روايت دلبري - نوشته محمد خسروي

انتشارات ملك اعظم -سعيد عاكف-تلفن-7246169

مشهد چهارراه شهدا- پاساژ فيروزه- طبقه پايين پلاك1/16

E-Mail:info@molkeazam.com

www.molkeaazam.com