محرم - جبهه - زندگي - فرهنگ عاشورا - هويت - آرمان 

خوب كه فكر كني، تاريخ را كه بنگري، براي سعادت، يك راه بيشتر نداري و آن اقتدا به سيد و سالار شهيدان است

هشت سال جنگ تمام عيار، جلو چشمان ما ، اگر نبود "الگوي ما عاشورا"  امروز يزيديان بر ما مسلط بودن

محرم ، نشاني ست كه ره گم نكنيم، يزيديان زمان را بشناسيم

هنوز صداي مظلوميت بگوش ميرسد

هنوز لشكر ابن زياد و عمربن سعد ، جولان ميدهند

سلاح از كف ننهيد، كه جنگ است هنوز

جنگ امواج، جنگ رسانه ها، تهاجم به فرهنگ و هويت ما ..... جنگي كه علي را بي نماز جلوه داد

جنگي كه ، حسين را خارجي كرد و مقدمات شهادت او شد ... و هنوز ادامه دارد... رهروانش را خشونت طلب مينامند

فريب سليمان ابن صرد را نخوريد!!! وجاهت ها گولتان نزند !! كه حسين را خواص دنياطلب كشتند!! گوش به فرمان امام باشيد

اگر اهل دنيا شويم !!! اگر لقمه هاي حرام به زندگي راه يابد !!! ديگر صداي امام زمان خود را نخواهيم شنيد

اگر ساده زيستن يادمان برود!!! اگر آخرت را فراموش كنيم!! اگر به هم رحم نكنيم!! بركت، صفا، آرامش ...از زندگيها ميرود

كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا

هنوز خيمه هاي مظلوميت در آتش يزيديان ميسوزد

هنوز صداي ناله ي مظلومان تاريخ بلند است و محرم يادآور قله ي مظلوميت "حق " است

هنوز يزيديان زمان بر پيكر شهداي ما جشن ميگيرند، هنوز بر لب و دندان حسين چوب ميزنند

هنوز كاروان حسين در محاصره است!! فقط به جرم عدم بيعت با يزيد، تحريمش كرده اند!! حتي آب را بر او بسته اند

ما كجاي كاروان او هستيم؟