بمناسبت هفته بسيج مستضعفين- شبكه 2- برنامه روز از نو - چهارم آذر ماه 92

جا داره از عوامل شبكه 2 تشكر كنم كه حقير رو قابل ميدونن و تو اين برنامه راه ميدن، تا از شهدا و زندگي جبهه بگم

اما يه گله هم دارم، كاش يه برنامه 90 كه نه، لااقل يه برنامه 9 هم در خصوص تحليل جنگ ميذاشتن

و به اندازه يه مسابقه فوتبال، جنگ 8ساله رو تحليل ميكردن

مسابقه اون سالها تو جبهه، ديگه نه تكرار خواهد شد، مثل ليگ!!!!!! نه اون دوران برميگرده

همه هم قبول داريم كه "شهدا " الگويند و هر چه داريم از شهداست

خب اين الگوها رو هم، كنار فوتباليستها معرفي كنيد!!!!!!!!!! آيا اين خواسته ، توقع زياديست!!؟؟

نه فوتباليست رو، نه فوتبال رو ، نه ورزش رو  و نه شهدا و جبهه رو  درست معرفي نكرديم

فوتباليست رو فقط تو زمين در اوج هيجان! شهدا رو پشت خاكريز در اوج درگيري نظامي! دائم حاشيه هارو نشون داديم! نه مغز رو

متاسفانه بيشتر، جنگ رو نشون داديم!! نه جبهه رو ، نه اخلاق رو و نه سيره شهدا رو...و من براي دفاع از اين تاريخ اينجا ميآم