بمناسبت هفته دفاع مقدس در سوم مهر ماه92  مراسمي در محل حوزه علميه خواهران برگزار گرديد

مرداني كه در جبهه رزمي ديروز جانبركف ايستادند، در سايه فداكاري و صبر خانواده ها، همسران و مادرانشان بود

مردان ما، جوانان ما به مراتب بيشتر از ديروز، در جبهه ي فرهنگي-اقتصادي و علمي امروز نياز به آن روحيه دارند

صبر در برابر مشكلات و كمبودها...ساده زيستن و دوري از تجملات، زندگي ها و ازدواجهاي آسان، همدلي و مهرباني با هم

كه اگر اينگونه باشيم، مطمئنا در اين جبهه هم پيروزيم!!! و الا از دشمن تودهني خواهيم خورد

امروز بسياري براي گريز از ساده زيستن! رسم و رسومات را دليل مي آورند و خود را توجيح ميكنند، كه عاقلانه نيست

مادراني و همسراني كه عزيزان خود را به قتلگاه فرستادند،توجيح نكردند،نگفتندچون ديگران نميروند! پس ما هم نرويم

گفتند: امام چه ميگويد

امروز امام جامعه اسلامي، ميگويد: ساده زيستن- جنس ايراني- مجاهدت اقتصادي