ديماه سال 1365 روزهاي قبل از عمليات بزرگي كه كربلاي5 نام گرفت و قرار بود در اين عمليات، سرنوشت جنگ تعيين شود

بايد براي چنين عمليات بي نظيري خيلي كار بشود

محل عمليات عمق ده كيلومتري اروند بود .... جزايري كه به شهر مهم و استراتژيك  "بصره" ميرسيد

كليد عمليات غواصان بودند

نيروهايي كه از بين هزاران رزمنده،گلچين ميشدن،آنها بايد علاوه بر توان جسمي حتما از قدرت ايمان بالايي برخوردار ميبودن

جز نيروي ايمان و عشق، هيچ عاملي قادر نبود، رزمنده اي را داوطلبانه وادار به پذيرش مسئوليت سخت"غواصي" كند

بچه هايي كه تو هر شرايطي، هر كمبودي را، هر درد و رنجي را و هر مظلوميتي را فقط "براي خدا" تحمل كردند

خرمشهر، مقر گردانهاي غواصي

من ميگويم  و تو خود براي هر كلمه حديث مفصلي بخوان

آموزش غواصي- زمستان - شب تاريك - ساحل رودخانه كارون - آب گل آلود و سرد و استخوان سوز - فين - اشنوگر - ماسك

وزنه هاي سربي - لرزيدن - صداي بهم خوردن دندانها - كرخ شدن انگشتان - درد هاي استخوان و كليه  از سوز سرما

گرفتگي ماهيچه ها- نمازهاي صبح - تيمم - لرزش صدا در خوندن ذكراي نماز

پل مارد در 10 كيلومتري خرمشهر ، آخرين حد مسير آموزش غواصي

گردابها - غرق شدن بچه ها در آب كارون

صداي قايق - چراغ قوه -  نور فانوس - اسكله - نيزارها - ساحل باتلاقي 

شب زنده داريها -  زيارت عاشورا  - گريه ها

شوخي هاي شهيد كرابي . امير نظري . مسعود احمديان. . خنده هاي بچه ها حين آموزش داخل آب

داد زدنهاي آقا جليل 

صبحگاه - بيدارباش ها و شبيخونهاي شبانه

عقب وانت  ،  كمپرسي ، داخل كانتينر تريلي

عسل خوردنها داخل آب حين آموزش همراه آب گل آلود كارون 

ماهها بي خبر از هرجا و هر چيز - حفاظت شديد - قرنطينه كامل 

ستون غواص وسط رودخانه - گرسنگي - ضعف - مقاومت - عشق - اطاعت پذيري - سخت كوشي - محبت - نوعدوستي

ايمان به خدا و  به هدفي كه انتخاب كرده بودن  و برايش از "همه چيز" گذشته بودن

غواص آرپي جي زن شهيد محمد خاني

شهيد سيد هادي مشتاقيان.برادرش سيد مهدي در عملياتهاي قبلي شهيد شده بود

قرار نبود بعنوان نيروي خط شكن بكار گيري بشه

وقتي از اين موضوع باخبر شد، خودش رو به اتاق آقا جليل رسوند 

با دليلهاي قرآني ، با خواهش، با التماس اشك ريخت و تمنا كرد...  تو همون عمليات پيش برادرش رفت

حمل سلاح و مهمات در آب !!!  نبرد غواص شناور با نيروي مستقر در خشكي و در سنگر مستحكم!! نبرد تن با تير

از راست نفر دوم. دانشجوي شهيد كاظم  نژادرحيم

يادمان باشد كه از قصه  و غصه  غواصان در آن شبهاي مهتابي  كارون و اروند كه از آب سرد  سيلي ها خوردند، بسراييم

صحنه هايي كه نه در تاريخ  تكرار شده و نه به آن نحو  تكرار خواهد شد

از نفر اول ستون - شهيدان احمد بربرپور-عليرضا نورالهي-علي وكيلي-حسن شاد

------------------------------------

شب تاريك و بيم موج  گردابي چنين حائل  -  كجا دانند حال ما  سبكباران ساحلها

------------------------------------------------------------------------------------

 عمليات كربلاي 5 همچنان ادامه دارد ....!!!؟؟؟

چرا بعد از شكست عمليات كربلاي 4 عمليات كربلاي 5 انجام شد ...!!؟؟؟ ه

  ميزگرد راويان و جوانان پرسشگر با حضور خواهران و برادران 

جمعه 19 ديماه از ساعت 18 

مشهد. خيابان شهيد چمران. گلستان غربي. پلاك 90

مركز مشاوره جوانان آستان قدس