در سالروز عملياتهاي بزرگ  كربلاي 4 و 5

مستند گرداني كه بود ، گرداني كه هست

روايت حماسه غواصان لشكر 21 امام رضا عليه السلام

گردانهاي نوح و ياسين

روز اربعين از شبكه 1 سيما - حدود ساعت 18