سنگر ياران شهيد

محفلي بياد شهداي مظلوم غواص در سالروز عمليات كربلاي 4 جمعه ششم ديماه92

با حضور جوانان عزيز . چند تن از يادگاران گردانهاي غواصي نوح و ياسين

آقا صادق طلوعي فرزند برادر علي .فرمانده  گروهان غواص .برامون قرآن خوند، جواد آقا شيخ الاسلامي هم شعر

 برادر جانباز صدرايي از جاماندگان گردان نوح از ناگفته ها و مظلوميت جنگ ميگفت

تعداد زيادي از همكلاسيانم تصميم گرفتيم بيايم جبهه. اما از آن تعداد چند صد نفره ، فقط يكي دو نفر به جبهه رسيديم!! مابقي

هر كدام به بهانه اي از بين راه برميگشتند

پخش قسمتهايي از آموزش سخت غواصي در آب سرد كارون ، قبل عمليات كربلاي 4 ، حال و هواي جلسه را عوض كرد

و لحظاتي را بياد غواصان شهيد با مداحي حاج آقا اكبرزاده و حيدري هم نوا شديم با كاروان اهل بيت امام حسين عليه السلام

برادر پورايران از گردان نوح و سيد جواد كافي از گردان ياسين، دو غواصي كه شب كربلاي 4 تا جزيره ماهي در دل اروند

پيش رفته بودن و در حقيقت بايد گفت معجزه وار از شكم ماهي نجات يافتند!! اگر چه اين بازگشت را عدم توفيق ميدانستند

و حسرت شهادت  را به دل داشتند و در فراق ياران شهيد  ميسوختند 

اين جلسه ميهمانان سرزده اي هم داشت- سردار جنگل و جناب بنفشه خواه، صحبتهاي اين دو هنرمند هم خالي از لطف نبود

فكر كنم متنوعترين جلسه اي بود كه در عمرم شاهد بودم و اين نيست مگر درسايه توجهات ياران شهيد

بازم بواسطه همين جوونا و سبحان الله