مشهد- گلزار شهداي رضوي- دوم ديماه 1392 بيستم صفر 1435

برنامه اي معرفتي. هدفمند  و عاشقانه... كه همه ساله بعد از نماز ظهر و عصر در گلزار شهداي رضوي برگزار ميشود

امسال هم در روز اربعين ساعت13 شاهد اين حضور عاشقانه در حسينيه جوار گلزار شهداي بهشت رضا

با روايتگري برادر جانباز عليرضا دلبريان خواهيم بود

حضور شما در اين مكان مقدس، در اربعين حسيني ، تجلي كاروان اهل بيت امام حسين عليه السلام در كربلاست

اميد كه در تمام مراحل زندگي رهرو  مرام  آن كاروان عشق باشيم و به نداي امام جامعه اسلامي، ولايت فقيه لبيك گوييم

كه فرمود: نمك شناسي شهدا آن است كه راهي كه پيش روي ما گشوده اند، آن را برويم...اهداف آنها را دنبال كنيم

جمع پروانه وار شما بر گرد مزار شهدا ، مرا ياد اين جمله انداخت، شمع محفل بشريتند !!!!ه

اين مشعلهاي نوراني راه رستگاري و سعادت را در اين ظلمات دنياطلبي، نشانمان ميدهند   

رفتند و رفتند و رفتند ...... مانديم و مانديم و مانديم ...آنقدر از نان سروديم ... كه شعرها مان كپك زد

دلهامان را به چند روزه دنيا خوش نموديم .......... غافل شديم  از ياران خود،  از نان سروديم