مشهد مقدس - يازدهم ديماه سال 92  - يادواره شهيد ، در حسينيه شهيد

شهيد سيد هاشم آراسته - شهيد محمدرضا  هادي

شهيد سيد هاشم آراسته از مسئولان  واحد تخريب لشكر 5 نصر بود

سيد هاشم از اول طفوليت با كاروان امام حسين همراه شد! گاهي در مدرسه اذان ميگفت! بعضي او را سرزنش ميكردند اما

او كار خودش را ميكرد! بچه هاي محله را در مسجد جمع ميكرد! و با كمترين امكانات در اطراف مشهد  به اردو ميبرد ! وقتي هم جنگ شد!

منتظر نماند، دعوتنامه براش بفرستند! با خيلي از همون بچه ها رفت جبهه ! در جبهه و پشت جبهه هميشه فعال بود و آرام نداشت

اين حسينيه كه منزل پدري شهيداست، زمان جنگ هم پاتوق رزمنده ها بود، اينجا قدمگاه بسياري از شهداست و مقدس است

بازماندگان سيد هاشم.برادرانش و همسنگرش جانباز عزيز آقا سيد جواد دقيقا با همان روحيه  پشت خاكريز مانده است 

كاش رسانه ملي ما اين مكانها را، اين شخصيتها را معرفي ميكرد... تا بعضي بهانه نياورند ! كه نميشود مثل دهه60 زندگي كرد