سنگر ياران شهيد - صبح ششم ديماه 92 - ايام شهادت امام رضا عليه السلام و سالروز عمليات كربلاي 4

حاجي اميري فرمانده اطلاعات عمليات گردان غواصي ياسين در عمليات كربلاي 4

سالها بود نديده بودمش !! بعد مراسم دعاي ندبه درمنزل شهيد محدثي فر،  اومد سنگر 

بارزترين خاطره من از حاجي ، وقتيه كه عمليات لو رفت!! من خيلي نگران بودم و خودمو به زمين و آسمون ميزدم

اما ايشون سر ستون داخل آب، خيلي آروم و با سكينه زير آتش ايستاده بود! كه اوج توكل به خدا و رضايت از قضا و قدر الهي بود

حاجي مثل پول خورده نيست كه سر و صدا كنه!!!! تراوره !! با ارزش بالا و ساكت

معلم بوده  كه اومده  جبهه، شد  فرمانده اطلاعات عمليات...  بعد جنگ هم برگشت سركلاس

ميگفت: از جبهه و جنگ ، من همين كلاه رو دارم