مشهد مقدس- يازدهم ديماه 92 -  شب شهادت امام رضا عليه السلام

منطقه طلاب- خيابان شهيد عليمرداني- منزل شخصي و استيجاري آقاي مرادي دعوت شدم

مراسم مذهبي و عزاداري دهه آخر صفر با يادي از غواصان در سالروز عمليات كربلاي 4

ورودي منزل تصاوير شهدا... سياه پوش و پرچم هاي عاشورايي

زندگيش وقف دين و معنويت بود... دو پسر و جوان رشيدش كه نور معنويت در چهرهاشان ديده ميشد در مسير راه ميگفتند

خانواده ما هر چه دارند از ديانت و معنويت است

پرسيدم، اين مخارج هيئت. شام و غذايي كه هر شب ميديد از كجاست

لبخند معنا داري زد..... خودشون ميرسونن.... از سئوالم خجالت كشيدم

پيش خودم گفتم: كاش تلويزيون، كنار فوتباليستا . اينا رو هم معرفي ميكرد