مشهد مقدس - 27 ديماه 92- اردوي دانش آموزان مدرسه دانشگاه شريف تهران

جبهه هاي ما رو از رو فيلماي سينمايي نشناسيد. اونا از اسمش پيداست فيلمه... بيشترش دروغه

غواص شهيد مسعود شادكام - اينم تصويرش ، مثل شما يه دانش آموز بود - با اراده و ايمان از پس خيلي كارهاي بزرگ براومد

اين عكس رو با هم ميگيريم تا يادمون نره اين جلسه زيبا رو ... اميدوارم تو هر فرصتي بتونم خدمتتون باشم