راهيان نور - دي ماه 1392 - زائران خارجي

 فرمانده قرارگاه . مغز متفكر جبهه . ژنرال جوان . دانشجوي شهيد حسن باقري

در يكي از خطوط مقدم جبهه  وقتي مقاومت عاشورايي و مظلوميت و اخلاص رزمندگان را ميبيند...خطاب به آنها ميگويد

روزگاراني فرا خواهد رسيد، كه بسياري از ما نباشيم ... اما بدانيد اين سرزمينها زيارتگاه خواهد شد 

ميهمانان، يا بهتره بگم ، زائران  از اسپانيا. آمريكا. سوريه . فرانسه .... دي ماه سال 1392

اينجا طلاييه ست. يادمان شهداي مظلوم عمليات خيبر. عمليات بدر

به اين عكسها نگاه كنيد. نيروهاي ما زير بمباران شيميايي. در حال دفاعند

صدام  تمام قوانين بين المللي رو  زير پا گذاشت. با بمبهاي شيميايي جبهه هاي ما رو ، حتي شهرهارو  بمباران ميكرد

جالب اينكه، هيچ سازمان حقوق بشري ، در دنيا ، صدام رو محكوم كه نكردن ، حمايت ميكردن

مظلوم رو ظالم ، مقتول رو قاتل و  مارو  حامي تروريست معرفي ميكنند...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ه

 اينجا كليساي آبادان ست، در جنگ حتي مسيحيان در امان نبودند، هشت سال اينجا زير آتش بوده

 ما شهداي مسيحي بسياري داريم. كه جانشان را در راه ايران و ارزشهاي الهي فدا كردند

از خانومي كه كليددار كليسا بود. خواستم  عكساي شهداي مسيحي رو  اينجا نصب كند

يادش بخير ، زمان جنگ با چند تن از همرزمان سري به اين كليسا زديم

آقا جليل. كرابي. شاد. نظري . عامري. نورالهي كه همه شون شهيد شدن

دستگاه ارگ. و نيمكتهاي زيادي اينجا بود اما همه جا پوشيده از خاك و پاره هاي سنگ و آجر از اصابت خمپاره ها بود

شهيد كرابي.كه خيلي شوخ طبع بود . رفته بود  پشت ارگ و ...... ............... كلي خنديديم

اينجا ايران ، آزادترين كشور جهان است... شما در كجاي دنيا مسجد و كليسا  را در كنار هم  مي بينيد !!؟؟؟؟؟؟

 در حياط كليسا،تابلويي كه تاريخ 1915 روي آن درج و عكس مادري در حالي كه پيكر فرزندش رو  روي دست گرفته. بچشم ميخورد

اين تنديس. يادآور جنگ عثماني ها با مسيحيان در سال 1915  ست كه تعدادي از مسيحيان در آن جنگ كشته شده اند

  صد سال ميگذرد اما

چنان با حرارت و سوز تعريف  ميكرد 

ميگفت:هر ساله ما مراسم يادبود ميگيريم و هيچگاه آن كشته ها را فراموش نخواهيم كرد...ما بدنبال احقاق حق خود از عثمانيها هستيم

تاريخي كه فقط شنيده ! يكي از اون كشته ها رو نديده ! يكي از اونا رو نميشناسه ! اما بعدصد سال انگار همين ديروز اتفاق افتاده

حالا ما كه هم بوديم!! هم ديديم!! و هم خود چشيديم !! چطور بعضيها توقع دارن ، با گذشت دو دهه فراموش كنيم

ما كه هنوز برايمان شهيد مي آورند... هنوز پيكرهاي قطعه قطعه جلو چشمان ماست

بچه هاي ما ، مثل همين نخلها ، بي سر شدند ... اما در مقابل ظلم  تعظيم نكردند... ذليل نشدن ،مثل مولايشان حسين عليه السلام

ازش كه مسيحي بود پرسيدم : نام حسين را شنيده اي؟ از كربلا... عاشورا ... چيزي ميداني !!؟؟

با حس خوبي كه همراه با احترام خاصي بود ، جواب داد : اوكي

غواصان شبانه در تاريكي شب. به اين درياي خروشان زدند و آن طرف با دشمني كه پشت كوهي از موانع بود. درگير شدند

شما كه اشرافيت بر تاريخ داريد،مشابه اين حماسه رو در كجاي تاريخ ديده ايد؟ بنظر شما اين غواصان چطور آدمايي ميتونستن باشن!؟

جواب داد :در هيچ كجا نديدم، كار فوق العاده سختي انجام دادند، معلومه آدمهاي بزرگي بودن... به هدفشان اعتقاد راسخ داشتند

قدمگاه اون غواصان در حاشيه اروند  امروزه  زيارتگاه  مشتاقان و جهانگردان شده

مسجد ولي عصر . معروف به مسجد ديدگاه ... زمان جنگ از اينجا بعنوان دكل ديدباني استفاده ميكرديم

منطقه شلمچه نرسيده به نهر خين و اروند

از روز اول جنگ. تا روز آخر.اين مسجد زير آتش بوده ،ميليونها انواع گلوله به آن اصابت كرده ، اما همچنان در نقطه صفر مرزي سر پاست

آيا اين چه ميتواند باشد ... جز معجزه ست

 اين يادمانها . اين حضور شما و اظهار ارادتان ، سند زنده ي، حقانيت شهيدان و دفاع مقدس ماست

در اين هواي سرد!! روي اين خاك ها !! از راه دور ، از يه كشور ديگه  با كلي زحمت اومديد اينجا و اينچنين

با ادب و احترام سر پا ايستاديد و تاريخ  ايثار اين شهدا رو با گوش جان ميشنويد !! اون بچه ها فقط براي ايران زمين نخوردند

شهداي ما براي انسانيت . براي اجراي عدالت و  براي صلح  جنگيدند و كشته شدند

حق ميماند... حق جاودانه ست و باطل از بين رفتني ست

در اين چند روز قصه هايي كه شنيدم، مرا با حقيقت تاريخ جنگ شما آشنا كرد ... جنگ شما يك جنگ عقيده و فكر بود

  ايران خيلي مظلوم است... من پيام شهداي شما رو  و همين روايت هاي جناب دلبريان كه با صداقت و سوز  برايمان نقل ميكرد

همه جا خواهم گفت ... به كشورم برسم حتما در اين مورد يك كتاب خواهم نوشت ... شهداي شما برايم محترمند