توبه نامه

بار خدایا از کارهایی که کرده ام به تو پناه می برم از جمله از این که حسد کردم

از این که تظاهر به مطلبی کردم که اصلاً نمی دانستم

از این که زیبایی قلمم را به رخ کسی کشیدم

از این که در غذا خوردن به یاد فقیران نبودم

از این که مرگ را فراموش کردم

از این که در راهت سستی و تنبلی کردم

از این که عفت زبانم را به لغات بیهوده آلودم

از این که در سطح پایین ترین افراد جامعه زندگی نکردم

از این که منتظر بودم تا دیگران به من سلام کنند

از این که شب بهر نماز شب بیدار نشدم

از این که دیگران را به کسی خنداندم، غافل از این که خود خنده دارتر از همه هستم

از این که لحظه ای به ابدی بودن دنیا و تجملاتش فکر کردم

از این که در مقابل متکبرها، متکبرترین و در مقابل اشخاص متواضع، متواضع تر نبودم

از این که شکمم سیر بود و یاد گرسنگان نبودم

از این که زبانم گفت بفرمایید ولی دلم گفت نفرمایید

از این که نشان دادم کاره ای هستم، خدا کند که پست و مقام پستمان نکند

از این که ایمانم به بنده ات بیشتر از ایمانم به تو بود

از این که منتظر تعریف و تمجید دیگران بودم، غافل از این که تو بهتر از دیگران می نویسی و با حافظه تری

از این که در سخن گفتن و راه رفتن ادای دیگران را درآوردم

از این که پولی بخشیدم و دلم خواست از من تشکر کنند

از این که از گفتن مطالب غیر لازم خودداری نکردم و پرحرفی کردم

از این که کاری را که باید فی سبیل الله می کردم نفع شخصی مصلحت یا رضایت دیگران را نیز در نظر داشتم

از این که نماز را بی معنی خواندم و حواسم جای دیگری بود، در نتیجه دچار شک در نماز شدم

از این که بی دلیل خندیدم و کمتر سعی کردم جدی باشم و یا هر کسی را مسخره کردم

از این که " خدا می بیند " را در همه کارهایم دخالت ندادم

از این که کسی صدایم زد اما من خودم را از روی ترس و یا جهل، یا حسد و یا ... به نشنیدن زدم

--------------------------------------------

رحمت خدا بر نوجوانان سيزده ساله اي كه راه نود ساله و صدساله سير و سلوك را در چند ماه پيمودند

كاش رسانه هاي ما در كنار همه تبليغات !!!!!!  اينا رو معرفي ميكردن ...كاش

http://qafeleh.ir/Posts/82

اين است  دفاع مقدس

پنجاه سال عبادت كرديد!! علم آموختيد !! و... يكبار برويد وصيت نامه يك شهيد را بخوانيد و فاصله خود را بسنجيد

قبل از سن تكليف !!! توبه نامه !!!!!!!! من بيچاره بعد از 50 سال چه بايد بنويسم !!!!!؟؟؟؟