بمناسبت ايام خجسته و اعياد شعبانيه... روز پاسدار . جانباز و آزادگان قهرمان و سالروز رحلت پيامبر زمان

امام خميني رحمت الله عليه: از پاسداري خوب پاسداري كنيد

*****

و اينان چه خوب پاسداري كردند ، و ما مانده ايم با كوله بار سنگيني بر دوش در ميسر قله ... ... بايد خودشان مدد كنند ما را

پاسدار شهيد جليل محدثي فر

پاسدار شهيد حسن شاد

پاسدار شهيد حسن عامري

پاسدار شهيد امير نظري

پاسداران آخر زماني امام عشق

جوان 25 ساله  ... پاسدار انقلاب... نظامي بي ستاره... فرمانده ي موفق يك لشكر

يادمان شهيد چمران ... خادم الشهدا ... درجات دنيا ما را از عوامل پيروزي و ماندگاري "سپاه" دور نميكند

جانبازان دهه ي70

نوجوان بودم جبهه رفتم... توي جبهه محاسنم در آمد... روي تخت سفيد شد... يعني يك عمر جانبازي در راه اسلام

امروز نه پشيمانم و نه طلبكار از كسي ... فقط ميخواهم آرمانها . ارزشها در زندگي ها  فراموش نشود. همين

قهرمانان ملي ...كه مغفول ماندند

پاهايمان را قطع كردند اما از راه حق نمانديم

آنها كه غمت  به جان خريدند حسين

اين جعبه ها هر كدام حاوي يك سرباز است... كه براي من و تو به خاك افتادند  ...  پي دنيامان نرويم !!!ه