سنگر غواصان شهيد . 12 خرداد 1393

شب ولادت حضرت ابولفضل العباس قمربني هاشم .......... ذكر مصيبت

بدون شرح

--------------------------------------------------------------

آيا با ديدن اين تصاوير متوجه منظورمان شديد !!!!؟؟؟؟؟