حاج مهدي سعيدي هم رفت ...... !!!!!!!!!!!!!!!!!!ه

هر كه آيد به جهان اهل فنا خواهد بود

 از دوران جنگ هر چه ميگذرد ارزش آن روزها بيشتر برايم ملموس ميشود

هر گاه خبر عروج يادگاران جبهه و جامانده هاي قافله شهدا را ميشنوم 

آهي از دلم  كنده ميشود... رفيقان ميروند نوبت به نوبت ............ حاج مهدي هم رفت پيش دو برادر شهيدش

رفت پيش رفقاي شهيد .... همين چند روز پيش بود تو دانشگاه آزاد مراسم اختتاميه راهيان نور سر مزار شهداي گمنام ديدمش

چه ميدانستم كه آخرين ديدار ماست..... انگار همين ديروز بود كه تو جلسه ماهانه بچه هاي تخريب تو مسجد توفيق بلندگو رو گرفت

و خاطره همرزم شهيدش رو با خند و شوخي تعريف كرد

اما حالا كجاست !!!!!؟؟؟ سفري كه خواه يا ناخواه... دير يا زود ... براي همه ما خواهد بود

مرگ بدست ما نيست... اما چگونه زيستن بدست خود خود ماست... بكوشيم كه عمر كوتاه و قيامت ابديست

خدايا. كوله بارم خاليست ... توشه ي راهم اندك است و راه دراز ... تو خود كمكم كن تا صبور باشم...تا غافل نشوم...تا كار كنم

از راست مرحوم حاج مهدي سعيدي نجات. حاج خليل موفق. شهيد سمندري. شهيد محدثي فر

از راست شهيد نظري. خودم. حميدآقا. مرحوم حاج مهدي سعيدي

رشت. زيباكنار. زمستان 1363 قبل عمليات بدر . آموزش تكميلي غواصي

روز پنجشنبه 29 خرداد ساعت9 تشيع پيكر جانباز عزيز حاج مهدي سعيدي

فرمانده واحد تخريب لشكر 21 امام رضا عليه السلام از مهديه مشهد