روز قدس 93- مشهد مقدس

 يكبار ديگر به حضور يكپارچه ، تاثيرگذار  و مقاومت خواهران در صحنه هاي انقلاب پي بردم

هواي گرم... آفتاب سوزان ... دهان روزه ... زير چادرهاي مشكي كه مثل آهن ربا گرما را جذب ميكند

به مراتب بيشتر از برادران. هم شعارهايشان كوبنده تر و هم صفوفشان بهم پيوسته تر بود

الحق و انصاف اگر حضور زن در عرصه هاي انقلاب. جنگ . حمايتها نميبود. حتما چالش بزرگي ميداشتيم

امروزه خط مقدم جبهه ي فرهنگي خواهران هستند ... اگر شكست بخورند كل جبهه سقوط خواهد كرد

با همه اينها فوق العاده بود ...در كجاي دنيا سراغ داريد كه بعد از گذشت سي سال از انقلاب مردم  اينگونه در صحنه باشند!!؟؟

راستي اگه همه ي اين مردمي كه اومدن  و دارن اينطور شعار ميدن ....!!!! ه

توي همه ي ميدانهاي مبارزه با صهيونيستها. با آمريكا، همينجور حاضر ميشدن ... فكرش رو بكنيد ، چي ميشد...!!!!ه

-------------------------

امام خميني رحمت الله عليه: اگر هر يك از مسلمانان يك سطل آب در اسرايئل ميريختند. اسرائيل را سيل ميبرد