روز شهادت امام جعفر صادق عليه السلام....... 31 مرداد 93- گلزار شهداي رضوي

جمع جوانان و دانشجويان هيئت محبان الصادق تهران

سفرهايي با عطر و بوي همان سفرهاي جبهه

جواناني با همان جنس بچه هاي جبهه

روحيه بي تكلفي مخصوص دوران جواني ست

دوران كم تعلقي به دنيا 

هنر آنست كه  تا آخر در خود حفظش كنيد به هر جاه و منسبي . مدركي  رسيدي همينگونه باشي

آقا جليل و شهيد حسن عامري

درست رد پاي شهدا ... راه همون راه ... سخت، اما خط پايانش شيرين

هوا گرم. آفتاب سوزان اما اينجا تحمل بچه ها بالا رفته بود ... كسي بي تابي نميكرد ... درست مثل جبهه

چون با اعتقاد و با انگيزه الهي اومده بودن

انگيزه و اعتقادي كه 8 سال جووناي مارو پشت خاكريز مبارزه نگه داشت

امروز دشمن دنبال زدن اون اعتقادا  و اون باورهاست

من از عدم ثبات قدم شما جوانان نگرانم

نكند اين حالو هوا مقطعي. فصلي باشه ... بايد هر جا هستيد بياد شهدا باشيد و با الهام گيري از روح آنها خدمت كنيد

باغبوني كه با افتخار خادم گلزار شهدا بود... ميگفت: سفر كربلامو  همين شهدا درست كردند

شهدا در جبهه رزمي ديروز براي ما از همه چيز خود گذشتندو امروز ماييم با اين جبهه ي فرهنگي. علمي. اقتصادي در پيش رو

خوزستان. رحمانيه . جمع رزمندگان واحد تخريب لشكر امام رضا عليه السلام -تابستان 1363- بسياري شهيد

برادر شيخي از بسيجيان قديمي كه سالها درجبهه تو واحد تخريب خدمت كرده ولي امروز تو جامعه كمتر كسي او رو ميشناسه

ميگه : هر جمعه ميام پيش دوستان شهيدم ... متوجه شدم ماشينم نداره ... با اتوبوس. با تاكسي از راه دور خودشو ميرسونه

از خودم خجالت كشيدم. از عقب موندگيم . از اين بسيجي بي درجه ي. بي مدال . بي ماشين . شايدم بي خونه و گمنام