لاحول و لا قوه الا بالله العلي العظيم

باز هم امداد الهي ... باز هم به عينيت در آمدن وعده ي خدا 

انهدام پهباد جاسوسي اسرايئل

الله اكبر

خداي سال 58 در صحراي طبس. خداي 8 سال جنگ. خداي امروز و هميشه ست

خداوند به ما تحقق وعده هايش را بوضوح نشان داده است

اما بايد بدانيم كه پيروزي. عزت. استقلال .آزادي. در مقابل زورگويان مفت بدست نميآيد

اگر بايستيم. مقاومت كنيم. مطيع امام خود باشيم . اهل دنيا نشويم... وعده خدا محقق ميشود

سرنگوني يك هواپيماي رادارگريز و پيشرفته اسراييل، كه ادعاي قدرت اول نظامي در خاورميانه را دارد!! كار كوچكي نيست

 اگر آمريكا. اسرايئل، يك اسلحه ژ3 با مارك جمهوري اسلامي در خارج پيدا ميكردند. چه داد و قالي راه مي انداختند

اما يك اقدام تجاوز گرانه به اين روشني و واضحي اتفاق افتاده!! همه قدرتها .سازمان آمريكايي ملل!! ساكت و خفه خون گرفتن

جوانان عزيز بدانند و ببينند، ما با چه دولتهاي زورگويي طرف هستيم!!!  آيا اينان قابل اعتمادند!!؟؟ آيا آدمند !!؟؟

هيچ راهي براي سعادت ما نيست.جز مقاومت و ايستادگي در سايه كسب علم و رسيدن به خودكفايي و نشان دادن قدرت سرپنجه ها

 و در يك كلام عمل به رهنمودهاي. ولايت فقيه ، امام جامعه اسلامي . همين