درس 3 ؛ سفرهای پرصفای بی غذا

شنیدید میگن: در خانه ی ما رونق اگر نیست ، صفا هست *** آنجا که صفا هست،در آن نور خدا هست؟

حقیقتا جبهه ها اینجوری بود ،شکمها گرسنه ، اما دلها شاد

صفای سفره، به چیه؟ که امروزه تو خیلی ازسفره های پرغذا نیست !!!ه

بیابانهای خوزستان ، رزمندگان واحد تخریب،لشکر 21امام رضا علیه السلام، تابستان سال 64

سمت چپ، نفراول حمیدآقا رجبی، نفردوم، شهید جلیل محدثی، فرمانده گردان 

سرزمین جبهه ها ، یادش بخیر

دونفرروبرو کنارهم، آقا جلیل وغواص شهید حسن عامری،خوشبحالشون،شاید الان هم تو بهشت، کنار همند

****************************************

زمین خاکی ، پر از خار و خاشاک ****** قالی ها و فرشها و موکتهای نرم و تمیز

هوای گرم ، یا سرد، زیر نور آفتاب******* اتاقهای مسقف ، هوای متعادل ، لوسترها

کنسرو ،غذاهای سرد ،نون خرما*********  انواع خورشتها ،برنجهای قد کشیده ی ایرانی

با ته دیگهای زعفرانی ، بخور تا میتوانی! اما صفایش ، لذتش، را ندانی و نچشانی

آیا دلیلش را تو دانی؟ که چرا نیست آن و صفا و مهربانی!علیرغم آنهمه غذای زعفرانی

چون شدیم دور، زفرهنگ ایرانی اسلامی

برو ای جوان از بزرگان خود پرس، تا صفای سفره های قدیم را، بدانی