سنگر ... جوانان موتور سوار

گاهي كه درب رو باز ميكنم يكهو يه موتور سوار  وارد ميشه

از قديم عاشق موتور سواري بودم ... چه تصادفا كه نكردم... چه كتكها كه از پدرم بخاطر تك زدن موتور سرظهر كه خواب بود.نخوردم

تو جبهه هم يادش بخير ... از شوش تا دزفول ... از شوش تا فكه

ولي الان از قيافه موتور وحشت دارم. تا چه رسه به سوار شدن..... عجب دوراني ست جواني..!!!ه

هيچ وقت يادم نميره روزي كه نكاتيو فيلمهاي پرژكتوري از رو باك موتور تو جاده شوش.دزفول رها شد و چند صدمتر فيلم با وزش باد

تو مزارع كشاورزي حاشيه جاده باز شد و اگه نبودكمك او چند كشاورز عرب.معلوم نبود چي بايدجواب تبليغات جبهه و جنگ رو ميدادم 

بانه - قرارگاه لشكر 21 امام رضا عليه السلام - پايگاه شهيد شريفي - پاييز 1366 - شهيد سيد رضا رضوي