سنگر . چهارم تير ماه 93 - زائران نجيب ، محجوب و باصفاي امام رضا عليه السلام از استان كرمان

 

بايد ميبوديد  و ميديديد كه چگونه به محض ورود به سنگر و ديدن تصاوير شهدا ، اشك ميريختند

اين نبود مگر به خاطر صفا و پاكي درون و معرفتي كه به آرمانهاي شهدا داشتند

شهداي عارف بسياري را از خطه كرمان ميشناسم