جلسه ماهانه دانشجويان دانشگاه پيام نور چناران در 2 ارديبهشت 1393

شب ولادت حضرت علي عليه السلام

محفلي بانشاط همراه با ذكر كرامات فرهنگ علوي و حتي اشك شوق بخاطر محبت علي ع  بدور از هر نفاق

اين خاصيت بي تعلقي به دنياست! كه در جوان مومن موج ميزند. كه اگر حفظش كند نجات بخش است