تير ماه هر سال يادآور شهادت فرماندهي با معرفت است كه خيلي زود توانست از خجالت شهداي گردانش بدر آيد 

در منطقه عملياتي غرب . در ماووت عراق در سال 1366 به خيل ياران آسمانيش پيوست

آقا جليل  براي بازمونده هاي گردان هنوز هم فرماندهي ميكند

سفارشاتش  آويزه گوشمان است . هر چه امروز  داريم از  بركت همنشيني با اوست

محفلي با حضور آقا سيد محمد انجوي نژاد . بازمانده اي منتظر ، از گردان ياسين  و نويسنده كتاب حماسه ياسين

بازخواني حماسه غواصان گردان ياسين

اول تير ماه سال 1393 -  مشهد - مؤسسه جوانان آستان قدس رضوي