ايام اربعين شهادت امام حسين عليه السلام و ياران باوفايش

سيل عاشقان و ارادتمندان كه با پاي پياده كيلومترها مسافت طولاني را طي خواهند كرد تا به حرم عشق برسند

اين صحنه ها را همه ما و شما  يا  از نزديك و يا از قاب تلويزيون ديده و ميبينيم

براستي در كجاي تاريخ سراغ داريد كه بعد از گذشت صدها سال از يك واقعه اينگونه آثارش جاودانه باشد!!!!!؟؟؟؟

كدام دولت.كدام حكومت دردنيا قادر است چنين همايشي خود جوش. با كمترين هزينه، و از همه مهمتر اينچنين عاشقانه راه بيندازد!؟

فكرش را بكنيد اگر همين جماعت . با همين روحيه در عرصه هاي اقتصادي، توليد بهتر. صرفه جويي بيشتر

و در عرصه هاي فرهنگي، مطالعه. بصيرت افزايي. دشمن شناسي. امام شناسي. موقعيت شناسي

در عرصه سياسي، صداقت. دلسوزي. تعهد

و در حل مشكلات اجتماعي، برقراري ارتباطات خوب و سازنده. صله ارحام. ازدواجهاي آسان. كمك به همديگر. وارد شوند!! چه ميشود

آيا مشكلي در جامعه باقي خواهد ماند ...!!!؟؟؟؟؟؟؟؟

به خدا امام حسين عليه السلام براي اصلاح امور مسلمانان قيام كرد ... و آن صدا امروز به وضوح بگوش ميرسد

بدرستي كه از ياحسين   تا  باحسين فرسنگها فاصله ست... خدايا ما را به حسين برسان