يادبود شهادت 6 تن از اعضا حزب الله، جهاد مغنيه و سردار محمد علي الله دادي در سنگر ياران شهيد

با حضور دانشجويان و جوانان جهادي از دانشگاههاي استان قم

خط مقدم جبهه ي اسلام مرزهاي فلسطين اشغالي ست و عقبه ي اين جبهه، قرارگاه مركزي ايران اسلاميست

صهيونيستهاي خبيث با همه ناداني و حماقت طرحهاي بسيار دراز مدت و نابود كننده در دست اجرا دارند

چقدر نسبت به آن طرح و نقشه ها آگاهي داريم ...!!؟؟؟ در مقابله با آن چه كرده ايم...!!؟؟؟

امروز دشمن در تمامي جبهه هاي اعتقادي. علمي. اقتصادي. نظامي. در حالت تهاجمي ست

هيچ راهي براي نجات و پيروزي و رسيدن به استقلال و آزادي جز "مجاهدت" در اجراي اوامر رهبري نداريم

قرآن : اگر با خدا باشيد ... با هم متحد شويد ... براي رسيدن به هدف از لذتها و رفاهيات بگذريد ... حتما سعادتمند ميشويد

حقير كه سي سال فراز و نشيبهاي انقلاب و جنگ را درك كرده ام... امروز صادقانه اعتراف ميكنم

شرايط امروز به مراتب سخت تر از ديروز است ... "امتحانات الهي" براي رسيدن به "سعادت ابدي" روز به روز سخت تر ميشود

بارمسئوليت همه تلاشها و زحمات از صدر تاكنون امروزه بر دوش ماست ... آيا سنگيني آن را احساس ميكنيد!! خون دل ميخوريد؟

خوشا بحال آنها كه رفتند...خوشابحال سردار الله دادي كه عاقبت بخير شد

ما در پياله عكس رخ يار ديده ايم .............. ياد "جهاد مغنيه " هميشه زنده باد