در لبيك به نداي ولي امر  مبني بر راه اندازي كرسي هاي آزاد انديشي و در مقابله با تهاجم ناجوانمردانه دشمن

به فرهنگ ايران اسلامي و تاريخ دفاع مقدس

دومين نشست جوانان پرسشگر و راويان جبهه روز پنجشنبه 16 بهمن ماه 93 راس ساعت 18 الي 20 برگزارميگردد

مشهد . خيابان شهيد چمران. خ گلستان غربي . پ 90 مركز مشاوره جوانان آستان قدس رضوي

-----------------------------------------------------------------

نظرات. پيشنهادات و انتقادات سازنده شما چراغ راه ماست

تريبون آزاد  -  پيامك بشماره  09155034145   آماده دريافت است