اين روزها وقتي دغدغه هاي رهبري را در مقابله با دشمن  براي اجراي "طرحهاي اقتصاد مقاومتي" ميشنوم 

ياد دغدغه هاي امام در زمان جنگ مي افتم

اگر چه تاريخ ائمه معصومين و حتي پيامبران الهي سراسر از اين نافرمانيها بوده و  هست  و انشالله نخواهد بود 

از فاو تا فاو

از فتح فاو در عمليات والفجر 8  در سال 64  تا باز پس دادن فاو در سال67

نام مقاله اي بود كه در روزنامه بعد از دست دادن " فاو"  در سال 1367 چاپ شد كه اگرسياسيون و دولتمردان ما حرف امام را

سرلوحه قرار ميدادند و از رزمندگان حمايت ميكردند... جنگ اينگونه تمام نميشد و قطعنامه 598 بر ما تحميل نميشد

 باشد كه از تاريخ "عبرت" بگيرند

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

روزي كه رسانه ها و بوقهاي تبليغاتي شرق و غرب نااميدانه اعلام كردند

افراد هوادار آيت الله خميني در ايران حكومت اسلامي را برپا كرده اند

روزي كه امراء طاغوتي ارتش پادگانها و سربازان را رها كرده و نيروهاي جوان و داوطلب و عاشق امام خميني سلاح در دست گرفته

بودند ...!!! رژيم عراق در همسايگي ما داراي 9 لشكر بود

و روزهايي كه انقلابيون مسلمان در حال سر و سامان دادن به نظام نوپاي خود و درگير مشكلات داخلي و جنگ با ضد انقلابيون مسلح

در كردستان بودند

نظام نوپاي ايران مورد تجاوز كفرجهاني در چهره و شكل و شمايل ارتش بعث عراق با 12 لشكر قرار گرفت

 دوران سخت حاكميت ليبرالها با خون مقدس شهيد مظلوم دكتر بهشتي و ياران او به پايان رسيد

و سر فصل نوين جنگ با عمليات شكستن حصر آبادان آغاز و در فتح المبين جان گرفت

اما ميبينيم كه در عملياتهاي بعدي نيز با در هم كوبيدن خطوط دفاعي دشمن در بيت المقدس. مسلم. محرم. خيبر. والفجر 1و3

والفجر8 . والفجر 10 كربلاي 5 و ...دهها عمليات بزرگ و كوچك خود 70000 هزار اسير از دشمن كه قريب 16 ميليون جمعيت دارد

ميگيريم...!!!!دشمني كه از همه ابعاد جز يك مورد 3/1 ما امكانات دارد...3/1 ما مزارع تحت كشت... 3/1 ما كارخانه...3/1 ما

فضاي آموزشي دارد...!! و دشمني كه 3/1 ما ... دارد

بعد از گذشت 7 سال از جنگ، داراي 50 لشكر در قالب 9 سپاه ميشود ... چرا ...!!!!؟؟؟؟؟

در كارخانه نورد بصره مسئول تقسيم تيرآهن، فرماندار نظامي است و توليد كارخانه را از ابتدا بر اساس نيازهاي يگانهاي رزم خود

سپس در جهت اجراي طرحهاي تصويبي كه مستقيما در اختيار جنگ قرار دارد، تقسيم ميشود، اگر چيزي باقي ماند براي كارهاي

عمراني و خانه سازي ... توزيع ميگردد

اما در ايران تيرآهن و مصالح توليدي اول در موارد كه به جنگ ربطي ندارد، توزيع ميشددر انتها اگر چيزي ميماند سهمي هم به جبهه ها

ميفرستادند و اوضاع به شكلي ميشد كه براي برپايي پادگان آموزشي بايد در بازار سياه بدنبال تيرآهن ميرفتند

در بغداد، بصره، خانقين، و..... در تمام شهرهاي عراق لباس نظامي و سربازي سندي است براي اينكه سرباز بدون صف سوار

اتوبوس شود و اگر بدون بليط وارد سينما ميشد و صندلي خالي نبود، كنترل چي سينما موظف بود فردي كه بليط خريده را از

جايش بلند كند تا سربازي كه از ميدان جنگ براي استراحت آمده به جاي او بنشيند ... اما

در تهران، اهواز، كرمانشاه، مشهد، و در تمامي شهرهاي ايران نيروي داوطلب جان بركف. سرباز ملبس به لباس رزم تمسخر ميشد

و در محاكم  قضايي هم خود و خانواده اش هيچ مدافعي نداشتند

در شهرهاي ايران صاحب خانه، اثاثيه سرباز و رزمنده را به جرم واهي به كف خيابان ميريخت و رزمنده خسته دل ما هيچ حامي نداشت

در تمام كاخانجات ايران و حتي ادارات كارگر مظلوم مسلمان با التماس موافقت رئيس را براي اعزام به جبهه ميگرفت

و گاها در زمان بازگشت پست سازماني خويش را از دست ميداد

و در پادگانهاي آموزشي تهران نيروي رزمنده داوطلب در حين آموزش براي اعزام به جبهه ، آب براي خوردن نداشت

ولي در شهرداري تهران اولويت با آبياري درختان و فضاي سبز بود

دولتمردان بدانيد

 تا روزي كه بسيجي مظلوم شهر و شهيد جبهه باشد

و تا روزي كه فرماندهان يگانهاي رزم مدت مرخصي كوتاه خود را بايد صرف پيدا كردن منزل استيجاري كنند و منازل سازماني ميان

شهر نشينان اداري تقسيم شود

و تا روزي كه نيروي حاضر در جبهه در محاكم قضايي حامي نداشته باشد

و تا روزي كه جنگ و دفاع رزمي به تمام معني يك ارزش نشده باشد

و تا روزي كه تمام وزارت خانه ها به معني واقعي و جداي از شعار ، در خدمت جنگ نباشد و

تا وقتي كه مامور تحقيق جهت تكميل پرونده نيروي داوطلب ،موتور سيكلت نداشته باشد و 200 دستگاه موتور به ... داده شود و

تا روزي كه يگان رزم ما براي تامين نان، ابتدايي ترين امكانات دچار مشكل باشد و

تا روزي كه براي ساختن يك سريال تلويزيوني بي ارتباط با موضوع جنگ و دفاع از كشور، ميليونها ريال  از بيت المال خرج شود و

بسيجي ما براي دريافت هزينه اياب ذهاب خود هفته ها منتظر باشد!!! و

تا روزي كه جنگ فقط در ميان حداكثر يك ميليون نفر از جمعيت چهل ميليوني در حال چرخش باشد و

تا روزي كه رزمنده ما بعد عمليات با تني مجروح جهت ادامه درمان گرفتار سيستم كاغذ بازي شده و مدتها پشت در اتاق ريئس و

معاون و... منتظر عمل جراحي باشد

و تا روزي كه ارز كشور جهت مسافرت و خوش گذراني عناصر معلوم الحال و خريد لوازم لوكس و مصرفي نفله شود

 و تا روزي كه مقاومت در پناهگاه سازي صرفا خلاصه شود

و تا روزي كه .............. جنگ در رأس امور قرار نگيرد

فاو سقوط ميكند...!! شلمچه... حلبچه... شاخ شميران... مهران... ماووت... جزاير مجنون... و

در مجموع انقلاب اسلامي در خطر قرار ميگيرد

تا روزي كه در اين كشور فقط يك جبهه وجود نداشته باشد و آن هم فقط جبهه جنگ ، نه جبهه دروغين فرهنگي. تحصيلي.علمي

و تا روزي كه وزير هر وزارتخانه لباس رزم به تن نكند و امكانات دولتي و ملي با الويت در خدمت جبهه قرار نگيرد

و تا روزي كه مخالفين در خيانت و جاسوسي آزاد باشند و صرفا به چندين ماه حبس بااميد عفو در زندان باشند و از اعدام و

محاكمه نظامي و دادگاههاي عدل اسلامي خبري نباشد

 و تا روزي كه قاطعيت علي عليه السلام بر محاكم قضايي و اداري ما حاكم نباشد

و تا روزيكه فرمان امام امت جداي از جريانات سياسي و تفكرات باندي و گروهي ، به دل و جان خريدار نباشيم

فاو، كمترين بهاء است كه بايد پرداخت كنيم

------------------------------------------------------

آيا شرايط امروز ؛ مثل آن روز نيست.....!!؟؟؟؟